ติดต่อเรา

สุนีย์ทาวเวอร์ (SUNEE TOWER)

Address : 512/8 ถนนชยางกูร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000

Tel : 045-311012

Website : www.suneetower.com

E-mail : infocitymallubon@gmail.com

เวลาเปิดทำการห้าง : 10.00น. - 21.00น.

เวลาเปิดทำการออฟฟิศ : 08.00น. - 18.00น.

จุดบริการลูกค้า : จุดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1

 

Joomla Forms makes it right. Balbooa.com