เงื่อนไข :

  • คูปองนี้ไม่สามารถแลกรับเป็นเงินสดได้
  • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • สามารถคูปองได้ ณ จุดประชาสัมพันธ์ ชั้น 2