ติดต่อของรับรางวัลได้ที่  เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 สุนีย์ทาวเวอร์

พร้อมเตรียมสำเนาเอกสารบัตรประชาชนต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อยื่นขอรับรางวัลด้วยค่ะ