เข้าสู่ระบบ / รายงานตัวผู้เข้าแข่งขัน

รหัสใบสมัครแข่งขัน หรือ อีเมล์ที่คุณใช้สมัครแข่งขัน *
เบอร์โทรศัพท์ครูผู้สอน รูปแบบเบอร์โทรศัพท์ 9999999999

 


หมดเขตรับสมัครวันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00น.


1. กรณีที่ต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เข้าแข่งขัน หรือครูผู้สอน

   1. ท่านสามารถเข้าไปแก้ไข/เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้เข้าแข่งขันได้ด้วยตัวท่านเองผ่านระบบเว็บไซต์ โดยให้ท่านคลิกเลือกเมนู "เข้าสู่ระบบ / รายงานตัว

           1.1 กรอกอีเมล์ที่ท่านใช้สมัครเข้าแข่งขัน หรือเลขที่ใบสมัครแข่งขันที่ท่านได้รับผ่านอีเมล์ และเบอร์โทรศัพท์ครูผู้สอน แล้วกดคลิก "ยืนยันเข้าสู่ระบบ"

           1.2 ท่านจะพบรายการสมัครเข้าแข่งขันทั้งหมดตามรายการโรงเรียนของท่านที่ได้มีการสมัครเข้ามา* แล้วคลิกที่ปุ่ม "แก้ไข" ท่านจะสามารถแก้ไขรายชื่อผู้แข่งขัน และครูผู้สอน 

           1.3 เมื่อท่านแก้ไขรายการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด "บันทึก

           1.4 ท่านสามารถพิมพ์ใบสมัครได้ใหม่อีกครั้งทันที โดยการคลิก ที่ปุ่มคำว่า "พรีวิว

    

    หมายเหตุ

           1. การแก้ไขข้อมูลการสมัคร สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้ตั้งแต่วันสมัคร จึงถึงก่อนวันแข่งขัน 1 วัน

           2. การลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนผ่านระบบได้ล่วงหน้า 1วัน ก่อนการแข่งขัน และพิมพ์เอกสารมาแสดงตนที่ห้องแข่งขัน ก่อนเวลาแข่งขัน 15 นาที ( โดยไม่ต้องมาลงทะเบียนที่เคาร์เตอร์ลงทะเบียนอีกในวันแข่งขัน)

           3. หรือมาลงทะเบียนที่เคาร์เตอร์ลงทะเบียนชั้น 4 ตึกสุนีย์ เคาร์เตอร์เปิดในวันแข่งขันตั้งแต่เวลา 07.30 น และเคาร์เตอร์ระบบปิดรับลงทะเบียน ของแต่ละวิชาก่อน 30 นาที

           4. ทีมจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในวันแข่งขัน ไม่สามารถสมัครแข่งขันหรือแก้ไขข้อมูลใดๆ หรือเข้ามาสมัครด้วยตนเองได้ที่ชั้น4 ตึกสุนีย์ ทางทีมงานได้เตรียมชุดคอมพิวเตอร์เพื่อรับสมัครไว้แล้ว

           * ท่านจะสามารถแก้ไขรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน หรือครูผู้สอนได้เฉพาะตามเบอร์โทรศัพท์ครูผู้สอนที่ท่านใช้ในการล็อกอินเข้าสู่ระบบเท่านั้น


อัพเดรทข้อมูลล่าสุด วันที่ 11 กรกฏาคม พ.ศ. 2560 เวลา 23:42น.